Poza miłością nazwij coś, czego „nie można kupić za pieniądze”
Szczęście
24
Zdrowie
20
Przyjaźń
14
Rodzina
12
Czas
3

Ready to Feud?

Download the game and play our demo set.

Download Quizado for iOS

We're also available on

macOS Windows Linux Android